Vanaf 1 januari 2018 maakt ter Muren deel uit van Ruyskensveld vzw.

Samen met Jeudgzorg De Brug en Home Sint-Elisabeth verbonden in jeugdzorg.

Als organisatie voor bijzondere jeugdzorg dragen we zorg voor heel wat kinderen, jongeren en hun ouder(s), familie of ruimere context. Ze komen bij ons terecht wanneer het thuis wat moeilijker gaat of wanneer ze het zelf of hun ouders wat moeilijker hebben. Soms vindt een jeugdrechter de situatie verontrustend en worden kinderen of jongeren geplaatst, anderen vinden meer vrijwillig, met hulp van andere hulpverleners, de weg naar de jeugdzorg.

Kinderen of jongeren (0 -20 jaar) kunnen voor kortere of langere duur een plek krijgen in een van onze 76 kamers of studio’s. 16 gezinnen en 6 jongvolwassenen kunnen thuis begeleid worden. 10 teams met telkens heel wat medewerkers staan klaar om samen met kinderen, jongeren en hun context verder te werken aan een toekomst.

 


 

ter Muren heeft ook een Facebookpagina. Wat er soms reilt en zeilt in onze organisatie, in de jeugdzorg of in de wereld kan je er lezen. Als je toch nog vragen hebt, stuur dan maar een mail of bel ons gewoon eventjes op.

 

We wensen je een leuke verkenning van onze werking.