Ter Muren heeft een ruime waaier aan begeleidingsmogelijkheden. Zo heb je enerzijds de "residentiële" modules (met overnachting) en anderzijds de "ambulante" modules (begeleiding aan huis). Daarnaast is er een projecten/atelierwerking F4ward die zich voornamelijk richt op schoolse time-outs, zinvolle dagbesteding en intern een vrijetijdsaanbod voorziet voor de kinderen en jongeren die in ter Muren verblijven. Tot slot beschikt ter Muren vzw over een eigen 'huis in de straat' met een aantal studio's.

Residentieel aanbod


Verticale leefgroepen

In de verticale leefgroepen kan je terecht vanaf 0 jaar tot 18 jaar. De groep bestaat uit maximum 12 kinderen/jongeren. In deze leefgroep zijn de leeftijden gespreid, dat wil zeggen dat zowel jonge als oudere kinderen in één groep samen leven. Een verticale leefgroep is gemengd, dus jongens en meisjes samen.

 

In ter Muren hebben we 4 verticale leefgroepen. Via onderstaande link vind je meer info over hun werking : 

 

Schildpad

Leeuw

Kangoeroe

Bever

Horizontale leefgroepen

In een horizontale leefgroep kan je terecht vanaf 12 jaar tot 18 jaar. De groep bestaat uit maximum 8 jongeren. We hebben in ter Muren een adolescente jongensgroep en een adolescente meisjesgroep. Via onderstaande link vind je meer info over hun werking : 

 

adolescente meisjeswerking : Kleine Stroom

adolescente jongenswerking : Klim-op

Studiowerking/kamertraining 

De studiowerking/kamertraining van ter Muren richt zich tot jongeren (jongens en meisjes) vanaf 16 jaar. Je krijgt je eigen (gemeubelde studio) van waaruit je een aantal zaken kunt inoefenen in je weg naar zelfstandigheid. Op basis van een aantal doelstellingen die je samen met begeleiding, je ouders en/of consulent bepaalt wordt bekeken op welke domeinen je wat extra ondersteuning kunt gebruiken (koken, huishoudelijke taken, financieel, sociaal-emotioneel, ...). 

 

Meer informatie over de studiowerking van ter Muren vzw vind je hier : Blauwe Druppel

Ambulant aanbod


Contextbegeleiding Autonoom Wonen (CBAW)

CBAW richt zich tot jongeren vanaf 17 jaar tot maximum 21 jaar die via de toegangspoort aangemeld worden op onze wachtlijst. Deze begeleiding wordt aangeboden bij jou op je studio of appartement. Een individuele begeleid(st)er van ter Muren komt langs bij jou om samen te bekijken op welke vlakken je extra ondersteuning kunt gebruiken. 

 

Meer informatie over een CBAW-begeleiding in ter Muren vzw vind je hier : CBAW

Contextbegeleiding

 

 In tegenstelling tot bovenstaand hulpaanbod wordt contextbegeleiding vóór de toegangspoort aangeboden, dat wil zeggen dat de hulp rechtstreeks toegankelijk is. In mensentaal betekent dit dat jij (of iemand anders zoals een consulent, een huisdokter, ...) rechtstreeks kan aanmelden bij het mobiele team 'contextbegeleiding' van ter Muren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen breedsporige en laagintensieve contextbeleiding. 

 

Breedsporige contextbegeleiding: 2u/week

Laagintensieve contextbegeleiding: 1u/week 

 

Meer informatie over onze mobiele contextbegeleidingsdienst vind je hier : contextbegeleiding

 

Projecten


't Schurend scharniertje 

ter Muren vzw heeft een eigen huis in de straat voor jongeren die op de reguliere woningmarkt moeilijkheden ondervinden bij het vinden van een woonst. 

 

Meer informatie over de werking van 't Schurend Scharniertje vind je op deze pagina : 't Schurend scharniertje

 

F4ward

 

F4ward is een atelierwerking waarin verschillende projecten hun plaats gevonden hebben.  Zo bieden wij individuele vrije tijd aan, schoolse time-outs, enzovoort. Meer info over de werking van F4ward vind je op deze pagina : F4ward