CBAW begeleiding in ter Muren


Alleen gaan wonen is een grote stap. Een CBAW-begeleiding kan een eerste hulpmiddel zijn om jou op weg te helpen. Hieronder wordt uitgelegd hoe je je kunt aanmelden voor een CBAW-begeleiding en hoe een CBAW-begeleiding jou zou kunnen ondersteunen in je weg naar zelfstandig wonen. 

 

Aanmeldingsprocedure

Een CBAW-begeleiding kan enkel opgestart worden via  een aanvraag bij de 'intersectorale toegangspoort'. Zij beoordelen jouw hulpvraag en zoeken uit welke hulp het best geschikt is voor jou. Indien jouw hulpvraag het best beantwoord wordt met een CBAW-begeleiding, word je op de wachtlijst geplaatst van een voorziening die deze begeleiding aanbiedt. Indien je niet akkoord bent met de beslissing van de toegangspoort, kan je een tweede mening aanvragen bij een andere toegangspoort dan die van jouw regio. 

 

Wie kan aanmelden bij de toegangspoort?

Enkel geregistreerde aanmelders kunnen aanmelden. De persoon die jou aanmeldt bij de toegangspoort zal jou gedurende jouw traject ook blijven opvolgen. Enkele voorbeelden zijn : 

 • Het OCJ : ondersteuningscentrum jeugdhulp
 • Jeugdrechtbank
 • CLB : centrum leerlingenbegeleiding
 • CAW : centrum algemeen welzijnswerk
 • CGG : centrum geestelijke gezondheidszorg
 • JAC : jongeren adviescentrum
 • drughulpverlening
 • voorzieningen jeugdzorg 
 • huisarts
 • psycholoog
 • ziekenhuis
 • .... 

Aanmeldingsprocedure in ter Muren? 

Van zodra er een vrije plaats vrijkomt en jij de eerstvolgende persoon bent op de wachtlijst, wordt er contact opgenomen met jou voor een eerste gesprek. Hierin worden de praktische voorwaarden voor een opstart CBAW bij ter Muren besproken, alsook jouw hulpvraag en het aanbod vanuit ter Muren. Na dit kennismakingsgesprek wordt jouw vraag besproken op het CBAW-team en zijn volgende opties mogelijk: 

 • positief antwoord : een begeleiding kan opgestart worden
 • een uitstel, waarbij je gevraagd zal worden eerst aan enkele  voorwaarden te voldoen alvorens te kunnen opstarten. 
 • een gemotiveerd negatief antwoord 

 

CBAW-begeleiding 

Binnen een CBAW-begeleiding trachten we jou te ondersteunen om aan alle verplichtingen te voldoen die zelfstandig wonen met zich meebrengt. Je IB zal de zaken niet voor jou doen, maar staat steeds voor je klaar om samen aan de slag te gaan. 

 

De afspraken met begeleiding gaan normaal gezien steeds door bij jou thuis. De frequentie van de contacten ligt vast op één maal per week, aangevuld met een telefonische permanentie. In het begin van de begeleiding kan het nodig zijn om meerdere keren per week af te spreken. CBAW kan je ondersteunen op volgende domeinen : 

 • Financiële begeleiding 
 • Woonondersteuning
 • Psycho-sociale ondersteuning 
 • School/werk begeleiding 
 • Contextondersteuning 
 • Huishoudelijke planning
 • Wegwijs maken in sociale instanties zoals OCMW, VDAB, sociale huisvestiging, werkwinkel, woonwinkel, RVA,... 
 • Administratieve ondersteuning zoals ondersteuning in het kiezen van de juiste leverancier voor gas, elektriciteit, telecom, adreswijziging, verzekeringen, kinderbijslag, mutualiteit, briefwisseling,... 
 • Indien je nog geen woonst hebt, kan de begeleiding je ondersteunen in je zoektocht. 

Het begeleidingstraject wordt samen met jou uitgestippeld. Je kan ook individuele aandachtspunten inbrengen.