Time-out De Kaai

De Kaai is een time-out project dat middels korte en lange time-outs een antwoord wil bieden aan allerhande schoolmoeilijkheden van leerlingen. Meer informatie over het project kan je vinden op onze website www.dekaai.org

 

 

 

 

 

 

Intern vrijetijdsaanbod F4ward 

 

Woensdagnamiddag- en vakantieactiviteiten

Op woensdagnamiddagen en tijdens de vakanties organiseert het atelier leuke activiteiten. Soms blijven we daarvoor op onze terreinen, maar soms gaan we ook op verplaatsing en trekken we bijvoorbeeld naar een bos, plein of stad in de buurt. De activiteiten worden bekend gemaakt via het Madeliefje, een krantje dat wordt rondgedeeld bij de leefgroepen van ter Muren. In het Madeliefje kan je lezen welke activiteiten er voor de komende maand gepland staan. Via je begeleiding kan je je dan daarvoor inschrijven. 

De activiteiten worden niet altijd door het atelier zelf georganiseerd. Soms is er een 'open atelier' dat wordt georganiseerd door een werknemer uit ter Muren, dit kan iemand van de begeleiders zijn, iemand van de logistiek, een staflid, .... De open ateliers hebben als doel om elke werknemer de kans te geven om zijn of haar hobby te delen met de kinderen en jongeren. Hierdoor ontstaat er een grote diversiteit aan activiteiten. Tevens zorgt dit voor een grotere betrokkenheid en samenhorigheid van allen in ter Muren. 

Tijdens de grote vakantie ondersteunt F4ward de leefgroepwerkingen. 

 

Individuele  vrije tijd

F4ward biedt een aantal uur per week een individueel vrijetijdsmoment aan tussen kind en begeleider. Deze interne vrije tijd staat open voor kinderen die geen externe vrijetijdsbesteding hebben. Samen verkennen begeleider en kind de verschillende ateliers van F4ward en de sportaccomodaties. 

 

Kersttoneel

Jaarlijks organiseren we een groot totaalspektakel in de vorm van een kersttoneel. Drie maanden lang werken alle deelnemende kinderen en jongeren toe naar een toneel waarin alle aanwezige talenten een plaats krijgen. Zang, dans, acteren, podiumbouw, naaien van de kostuums, maken van de affiche,... Alles wordt door de kinderen en jongeren zelf gedaan. 

 

Alternatieve sancties

Kinderen of jongeren die in ter Muren verblijven, kunnen omwille van regelovertreding een alternatieve sanctie toebedeeld krijgen. Dan dienen ze een aantal taken uit te voeren om zo te tonen dat ze willen werken aan hun nieuwe kans. Wanneer de sanctie tot een goed einde wordt gebracht kunnen alle partijen de gebeurde feiten achter zich laten en samen opnieuw op weg gaan. De taken vinden meestal plaats op de boerderij van F4ward. Wanneer jongeren iets stuk hebben  gemaakt kan het ook zijn dat de jongeren dit tijdens hun sanctie dienen te herstellen. 

 

Via HCA Oost-Vlaanderen (herstelgerichte -en constructieve afhandelingsvormen) kunnen ook externe jongeren die alternatieve maatregel toegewezen kregen door de jeugdrechter bij ons terecht om vrijwillig en onbetaald het opgelegde aantal uren te komen presteren.