Leefgroep Schildpad


Leefgroep schildpad is een verticale leefgroep waar twaalf kinderen tussen 0 en 18 jaar verblijven. De kinderen die hier terechtkomen hebben het thuis niet makkelijk, ze bevinden zich in een verontrustende situatie. Zij worden dan voor korte of langere tijd in de leefgroep opgevangen.

 

Een team van zes begeleiders neemt de zorgen voor deze kinderen op zich. Er is een hoofdbegeleider die zorgt dat alles goed verloopt en de nachtbegeleider zorgt ervoor dat de kinderen ’s nachts niets te kort komen. Elk kind heeft een individuele begeleider (IB). Deze begeleider maakt tijd voor individuele momentjes, schoolcontacten,...

Er is ook een contextbegeleider. Deze persoon heeft contact met de omgeving van het kind: ouders, grootouders, tantes, nonkels, vrijwilligers,…
De begeleiders kunnen rekenen op de ondersteuning van de coördinator en de bijzondere functie. Wekelijks zitten alle begeleiders en de contextwerker samen om te overlopen hoe het met de kinderen gaat en om oplossingen te zoeken voor eventuele problemen.
Logistiek personeel zorgt ervoor dat de leefgroep netjes is en dat er ’s avonds warm eten op tafel komt.

 

Samenleven met anderen kan enkel goed verlopen als er duidelijke regels en afspraken zijn. Zo zijn er afspraken over gsm-gebruik, tafelmanieren, vrije tijd, wasmomenten … In de leefgroep wordt een dagstructuur gevolgd. Op een gewone schooldag ziet de structuur er als volgt uit:
Drie kwartier voor het vertrek naar school staan de kinderen op. Sommigen dus wat vroeger dan anderen. Kinderen ouder dan twaalf douchen zich ’s ochtends. Nadien is er ontbijt en vertrekken de kinderen naar school. Dat kan met het openbaar vervoer, schoolbus of fiets zijn.
Na school is er tijd voor ontspanning. Rond 17u gaan we aan tafel. Nadat de taakjes gedaan zijn, is het tijd voor het kamermoment. Tijdens dit half uur (tot 12 jaar) of uur (vanaf 12 jaar) is er tijd om huiswerk te maken en even alleen te spelen. Rond 20u zou iedereen zijn of haar pyjama moeten aanhebben. De kinderen jonger dan twaalf zijn dan ook gewassen. Nadien gaan de kinderen slapen. Het slaapuur wordt bepaald naargelang hun leeftijd.
In de weekends en vakanties worden vaak activiteiten voorzien.

 

Als de kinderen hun twijfels hebben over de regels en afspraken, kan hierover gesproken worden op het kinderteam. Tweewekelijks zitten kinderen en begeleiding samen om even te vergaderen over hoe alles verloopt.

Er wordt dus op verschillende manieren gewerkt. Individueel, groepsgericht maar ook de context van de kinderen wordt zo veel mogelijk betrokken.