Geschiedenis

1868


Opstarten van een instelling voor kinderen door de zusters Franciscanessen te Erembodegem – congregatie Zusters van Opbrakel.

De zusters zijn actief op het vlak van jeugdzorg, onderwijs en bejaardenzorg.

De oorspronkelijke doelgroep was weeskinderen. Later werd dit uitgebreid naar sociaal verwaarloosde kinderen. In de volksmond wordt er anno 2014 soms nog over “’t weeshuis” gesproken.

1940-45
Tijdens en na de tweede wereldoorlog steeg het aantal wezen enorm. Ook in Erembodegem werden de Aalsterse weeskinderen en kinderen van ver daarbuiten opgevangen.
1958
Plaatsing van de eerste kinderen op gezag van een Procureur des Konings. De voorziening draagt de naam ‘Onze Kinderen’
1965
De wet op de jeugdbescherming zorg voor een nieuwe juridische omkadering. Plaatsingen gebeuren nu via de jeugdrechtbank, het jeugdbeschermingcomité of door een commissie van openbare onderstand (C.O.O. - het huidige OCMW)
 
Opsplitsing in gedwongen (jeugdrechtbank) en vrijwillige hulpverlening
1971
Verlaging van de leeftijd meerderjarigheid van 21 naar 18.
1971
In het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 1971 verschijnen de statuten van vzw ‘Onze Kinderen’. De vzw-structuur is hiermee een feit.
1973
Drie paviljoenen worden gebouwd: Leeuw, Bever en Kangoeroe.
1974
Een meisjesleefgroep wordt opgericht in ‘De Zonnehoeve”.
1989
Het vroegere klooster te Kerksken wordt omgebouwd tot een leefgroep voor jongens en tot 8 studio’s.
1995
Het vroegere klooster in Terjoden wordt omgebouwd tot een jongensleefgroep. Er zijn acht plaatsen.
1998
De aanwerving van de eerste psycholoog. Hiermee wordt de therapeutische pijler opgestart.
1999


Er worden 7 studio’s voorzien in de ‘Oude Zonnehoeve’.

Een vierde leefgroep (het huidige Schildpad) wordt opgericht in de oude schoolgebouwen.

Het oude klooster in Erembodegem wordt verbouwd. Het klooster wordt gebruikt als verticale leefgroep.

2001
Op 18 januari 2001 wijzigt de naam van ‘Onze Kinderen’ naar ‘‘ter Muren’’
2001
De organisatie krijgt een nieuw logo.
2002
Opstarten van het allereerste Vipa-dossier in de bijzondere jeugdzorg. Het opstellen en goedkeuren van het dossier duurde bijna drie jaar.
2004
Wijziging van de statuten van vzw ‘‘ter Muren’’
2008
April 2008: de oude Klim-Op in Terjoden verhuist naar de nieuwbouw op de site in Erembodegem. Dit is een nieuwbouw gerealiseerd met eigen middelen en investeringen van de congregatie. Het oude klooster in Terjoden komt in handen van de vrije kleuter- en lagere school ‘De Luchtballon’, een initiatief van de zelfde congregatie, Zusters van Opbrakel.
2008
September 2008: de meisjesleefgroep ‘De Kleine Stroom’ en 8 studio’s (De Blauwe Druppel) worden in gebruik genomen in de verbouwde schoolgebouwen. Dit werd gerealiseerd met eigen middelen en met VIPA-middelen.
2008
De toenmalige kwaliteitscoördinator schrijft in het kwaliteitshandboek op 18 december 2008: “Tot slot blijken de geprefabriceerde paviljoenen uit de jaren 70 binnen de tevredenheidmetingen van cliënten en personeel, steeds weer voor dezelfde problemen, noden en frustraties te zorgen. En het lijkt er op dat onze (ver)bouw(ings)perikelen nog niet voorbij zijn….”

2008
‘ter Muren’ heeft een erkenning voor 87 bedden: leefgroep 6 adolescente jongens (De loper); leefgroep 6 adolescente meisjes (Kleine Stroom), 16 studio’s (TCK) (De Toren en Blauwe druppel), een structuurgroep (10 plaatsen) en 51 verblijfsplaatsen in de verticale leefgroepen. Erkenning van 28 augustus 2008
2009
Hererkenning van ‘‘ter Muren’’ voor een periode van een jaar tot 31 /12/2010
2009
De site in Erembodegem, Termurenlaan 20/22/28/30 en de site in Kerksken worden door de congregatie in erfpacht gegeven aan ‘‘ter Muren’’-vzw.
2010
29/2/2010 Zuster Erna Lievens, directeur, gaat na een loopbaan van bijna 40 jaar binnen ‘‘ter Muren’’ gaat op pensioen.
2010
01/04/2010 Wijzigingen van de statuten. Dhr. Stefaan Kaesteker wordt aangesteld als directeur van ‘ter Muren’. Hij wordt hiermee de eerste lekendirecteur.
2010
Zorginspectie ‘‘ter Muren’’ met het oog op verdere erkenning.
2010
Benoeming van een commissarisbedrijfsrevisor voor ‘ter Muren’ vzw met als juridisch statuut “zeer grote vzw”.
2011
Erkenning van ‘ter Muren’ tot 31 december 2015
2011
28/09/2011 aanvraag tot erkenning categorie 5 thuisbegeleiding (16 plaatsen) en andere erkenning categorie 1 verblijf (-5 verblijfsplaatsen: omgebouwd voor thuisbegeleiding).
2011
24/11/2011 erkenning ‘ter Muren’ als categorie 5 (16 plaatsen thuisbegeleiding: 8 kortdurend en 8 regulier) en categorie 1 met 82 residentiële plaatsen inclusief 7 BZW-plaatsen.
2012
01/03/2012 opstart van de thuisbegeleiding ‘‘ter Muren’’
2012
26/10/2012 aanvraag instap modulair kader Jongerenwelzijn.
2012
19/12/2012 erkenning als organisatie voor bijzondere jeugdzorg binnen het Experimenteel Modulair Kader (EMK)
2013
01/01/2013 opstart als organisatie voor bijzondere jeugdzorg binnen het Experimenteel Modulair Kader (EMK)
2013
1/04/2013 de afdelingen De Loper en De Toren worden na 24 jaar in het kader van sociaal ondernemerschap en verdere ombouw en dynamisering van 6 residentiële plaatsen naar 6 plaatsen contextbegeleiding autonoom wonen, afgebouwd. Het voormalig klooster waarin De Loper en De Toren waren gehuisvest wordt uit de erfpacht gehaald en teruggegeven aan de congregatie Zusters van Opbrakel. Dit gaat gepaard met een personeelsverschuiving.
2013
01/04/2013 Zuster Nicole Baeyens, onderdirecteur, gaat op pensioen. Hiermee vertrekt de laatste professioneel actieve zuster uit ‘ter Muren’. Zuster Nicole wordt voorzitter van de raad van bestuur van ‘‘ter Muren’’.
2013
04/07/2013 ondertekening convenant betreffende de erkenning als organisatie voor bijzondere jeugdzorg
2013
10/07/2013 erkenning als organisatie voor bijzondere jeugdzorg EMK tot 31/12/2015
2013
01/09/2013 ‘ter Muren’ participeert aan de voorstart van de opstart van de integrale jeugdhulpverlening. (decreet integrale jeugdhulpverlening)
2014
01/03/2014 ‘ter Muren’ participeert aan de integrale jeugdhulpverlening.
2014
Een nieuw vipa-dossier wordt opgestart, met het oog op de verbouwing of nieuwbouw van de paviljoenen uit 1971. De hele site van Erembodegem wordt meegenomen in een masterplan.
2014
‘ter Muren’ wordt als eerste organisatie voor bijzondere jeugdzorg lid van de Taborgroep.
2015
Met dhr. Piet Cleemput, zuster Erna en zuster Consolata, nemen er 3 iconen van ‘ter Muren afscheid van de raad van bestuur ‘ter Muren’. Dhr. Cleemput engageerde zich jarenlang na zijn loopbaan als consulent. Zuster Erna werd bestuurder na haar loopbaan als directie en zuster Consolata was jarenlang voorzitster van de raad van bestuur. Zij worden als bestuurder vervangen door dhr. Kristof Sallet, dhr. Frank Cuyt en dhr. Joachim Rummens.
2015
Het schurend Scharniertje was oorspronkelijk een project gericht op het zoeken naar antwoorden op vooral de woonproblematiek voor jongvolwassenen, meer specifiek voor de CBAW-jongeren. ‘ter Muren’ voegt de daad bij het woord en vindt een pand in de Windmolenstraat te Aalst, waardoor er drie studio’s voor deze jongeren ter beschikking komen.