Missie

We nemen elke hulpvraag ernstig en zoeken een passend antwoord.

Wij geloven immers dat elke bewoner ontwikkelings- en groeikansen heeft, die wij vertalen in een begeleidingstraject.

Wij willen het kind/de jongere vanuit de context bekijken en daar de hulpverlening op afstemmen en bijsturen.

Ons handelen wordt zowel bepaald vanuit een professioneel, multidisciplinair kader, als door een bezielende teamgeest.

Wij doen dit in openheid, respectvol en samen met allen die met het kind of de jongere begaan zijn, gefundeerd op een franciscaanse spiritualiteit.

 

Logo

De werking van Ter Muren vertrekt ondermeer uit de thema-gecentreerde interactie (T.G.I.), dat vertrekt uit 3 polen, het ik (de persoonlijkheid), het wij (alle intermenselijke relaties en interacties) en het thema (onze opdracht), rekening houdende met de globe (het persoonlijk leven, de organisatie en de samenleving).

 

Vandaar de driehoeken in het logo. De piramide verwijst ook naar de drie pijlers waarop onze werking gestoeld is:

  • het orthopedisch opvoedingsklimaat
  • het contextgericht werken
  • de therapeutische ondersteuning

Wie door de driehoeken heen kijkt ziet het kind centraal staan.

 

Het kleurenspel staat voor de dynamische begeleiding in de globe. Het geel staat voor openheid, gastvrijheid, maar soms ook voor angst die wordt omgebogen naar hoop, wilskracht en levenskracht. Rood staat soms voor agressie maar ook voor warmte die begeleidingen moeten binnenbrengen. Zo wordt de gevoelloosheid, de eenzaamheid waarvoor blauw staat ook omgebogen naar innerlijke vrede en communicatie in een 'samen'-'leving' waarvoor ook blauw symbool staat.