Werking

‘ter Muren’ is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg, erkend door de Vlaamse minister van welzijn en het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn (Erkenningsnummer 410 1401).

We begeleiden kinderen, jongeren en hun gezin, ouders, familie of ruimere sociale context die het tijdelijk wat moeilijker hebben of zich in een verontrustende situatie bevinden.

 

Voor gepaste hulpverlening kan een residentiële opname nodig zijn. ‘ ter Muren’ beschikt over 76 kamers (76 verblijfmodules) verdeeld over 7 werkingen. Jongere kinderen kunnen in 4 leefgroepen terecht komen: Schildpad (0-18 jaar), Leeuw (6 – 16 jaar), Kangoeroe of Bever (0- 14 jaar). Adolescente jongens kunnen in Klim-Op terecht, adolescente meisjes kunnen in Kleine Stroom verblijven. Tenslotte is er nog een afdeling studiowonen (TCK) waar men eventueel tot op de leeftijd van 20 kan verblijven.

Naast dit residentieel aanbod is er ook ambulante mobiele hulpverlening aan huis bij gezinnen, ouder(s) met kind(eren). ‘ter Muren beschikt over 16 modules contextbegeleiding.

 

Er is ook een aanbod van 6 modules CBAW contextbegeleiding autonoom wonen, waarbij jongvolwassenen begeleid worden in hun woning buiten de organisatie. ‘ter Muren’ telt ook een aantal projecten vooral gericht op adolescenten die het wat moeilijker hebben op school, in hun opleiding of die een dagbesteding nodig hebben. Zij kunnen terecht bij F4ward, met onder andere ‘De Kaai’, ‘De Brugjongeren’ en/of Veld (Vul een lege dag).

 

Heel wat kinderen, jongeren en hun context komen via de jeugdrechtbank in ‘ter Muren’ terecht. De jeugdrechter vindt het dan maatschappelijk noodzakelijk om in te grijpen op de verontrustende situatie. Een consulent van de jeugdrechtbank volgt dan de begeleiding mee op.

 

Met de invoering van de integrale jeugdhulpverlening worden kinderen, jongeren en hun context via een indicatiestelling (wat hebben de kinderen en de context nodig om te kunnen werken aan hun vragen en problemen) via een Intersectorale Toegangspoort toevertrouwd aan ter Muren. Anderen worden via de Toegangspoort verwezen door het O.C.J. (ondersteuningscentrum jeugdzorg), door het C.L.B. of door het C.A.W. ! Alle verblijfmodules in ‘ter Muren’ zijn in principe niet rechtstreeks toegankelijk. De toeleiding door de intersectorale toegangspoort is noodzakelijk.

 

De mobiele ambulante contextbegeleiding is wel rechtstreeks toegankelijk. U kunt zich hiervoor dan ook direct richten tot ‘ter Muren’. Uitzondering is dan weer de contextbegeleiding autonoom wonen voor adolescenten en jongvolwassenen waarvoor er wel weer een indicatiestelling en een toewijzing van de toegangspoort nodig.

‘ter Muren’ kan in een hulpverleningstraject dan ook vlot schakelen van bijvoorbeeld verblijf naar contextbegeleiding en indien nodig terug.

‘ter Muren’ werkt zo veel als mogelijk op maat van de hulpvrager. We zoeken zoveel als mogelijk naar passende antwoorden, vanuit de sterktes en krachten van de cliënten.

 

Onze organisatie voor bijzondere jeugdzorg staat voor gastvrijheid, eigenheid, doorzettingsvermogen, betrokkenheid, waarderend en oprechtheid.