Wie is wie

Hoofdbegeleiders

De hoofdbegeleiders zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een leefgroep.

Contextwerkers

Als u zich rechtstreeks wendt tot de contextbegeleiding van ter Muren (rechtstreekse toegankelijkheid) komt u terecht bij Céline of Peter.

 

Onthaal en secretariaat

Personeel en financieën : mevrouw Anja De Quick – anja.dequick@ruyskensveld.be

 

Interne regiseur organisatie

De interne regisseur organisatie beheert de modules. Hij/zij houdt de ontslagen en opnames in het oog en probeert die te plannen.

Bijzondere functies

De bijzondere functies, ook wel de interen regisseurs cliënten genoemd, zijn verantwoordelijk voor de begeleidingstrajecten van de cliënten.

Coördinatoren

De coördinatoren zijn mee verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de leefgroepen, focussen zich onder meer op het personeelsmanagement en op het dagelijks bestuur.

Interne preventiecoördinator: de heer Wim De Wulf – wim.dewulf@ruyskensveld.be

 

Vrijwilligerscoördinator

ICT

C.P.B.W. – werknemersafgevaardigden

 • mevrouw Heidi De Brabanter (begeleidster)
 • mevrouw Elke Permentier (secretariaatsmedewerker)
 • mevrouw Margot herman (begeleidster)

Beleidsmedewerker: mevrouw Maaike Everaert – maaike.everaert@ruyskensveld.be

 

DIRECTIE

RAAD VAN BESTUUR (2015)

 • mevrouw Nicole Baeyens - zuster Nicole voorzitster
 • de heer Kristof Sallet schatbewaarder
 • de heer David Larmuseau secretaris
 • mevrouw Lutgarde Van de Weghe bestuurder
 • zuster Hildegard bestuurder
 • de heer Joachim Rummens bestuurder
 • de heer Jan De Backer bestuurder
 • mevrouw Dina De Cremerbestuurder
 • de heer Frank Cuyt bestuurder

EN TIENTALLEN BEGELEIDERS, LOGISTIEKE MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS… SAMEN MEER DAN 100 MEDEWERKERS