Vrienden van ter Muren

Vele handen maken het werk lichter.

Naast onze medewerkers zijn er heel wat anderen die zich hard inzetten voor ter Muren. Sommigen engageren zich systematisch om ter Muren van meer middelen te voorzien.

Vrijwilligers

Een tiental vrijwilligers werkt helemaal vrijwillig mee. Ook zij vormen het kloppend hart van ter Muren. Voor meer informatie over vrijwilligerswerk in ter Muren vzw kan je steeds terecht op het algemeen nummer van ter Muren 053/784482 of via het e-mailadres vrijwilligers@termuren.be

Serviceclubs

We zijn de talrijke serviceclubs uit onze regio dankbaar. Met de regelmaat van de klok voorzien ze ter Muren van extra-middelen. Deze middelen worden steeds ingezet om ook dat beetje ‘extra’ te realiseren. Zeker in tijden van besparingen en uitdagingen maakt dit een verschil.

Recentelijk realiseerde ter Muren het volgende met middelen van serviceclubs:

 • Organisatie van extra kampen voor kinderen en jongeren
 • Aanschaf busje en wagen voor vervoer van kinderen en huisbezoeken (contextwerk)
 • Aanleg van boerderij en tuinen
 • Aanleg van speelterreinen
 • Bezoeken met de kinderen aan Blankenberge, de zoo, Carnavalkermis...
 • Organisatie van Sint-Maartenfeest en Kerstfeest
 • Tuinhuizen en schommels.
 • Realisatie van het Schurend Scharniertje

Particulieren en bedrijven

Ook particulieren zijn vaak vrienden van ‘ter Muren’. ‘ter Muren’ kan attesten tot belastingvermindering bezorgen aan particuliere schenkers. Ook hier geldt: vele kleintjes maken een groot verschil!

De gift moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar
 • ‘ter Muren’ is erkend door de minister van Financiën
 • ‘ter Muren’ reikt een kwijtschrift uit voor de giften die zij ontvangt
 • de gift moet in geld gedaan zijn


Hoeveel bedraagt de belastingvermindering voor de schenker?
De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

U kunt uw gift storten op: BE54 7370 2256 7697. Dank!

Uw attest krijgt u bij de start van het nieuwe kalenderjaar.

 

Via bedrijven en banken krijgen we vaak prachtig tweedehands meubilair. Schenkingen van bureaumeubilair, maar ook kantoormateriaal betekent minder investeringen in meubels, meer in kinderen. Om hygiënische redenen gaan we kritischer om met ander tweedehands materiaal.

Van andere bedrijven of distribiteurs krijgen we soms speelgoed, schoolmateriaal, keukenmateriaal, nieuwe brooddozen, nieuwe sokken en heel wat andere bruikbare spullen.

 

Soms worden we gesteund via teambuildingsacties van ondernemingen. Zo hadden we al verschillende malen een team uit de bankwereld te gast. Ze behangen of schilderen, ze werken in de tuin en samen maken ook zij ter Muren een betere plek!

Lokale en andere overheden

Van een andere orde, maar toch niet minder belangrijk. Ook lokale overheden steunen ter Muren. Zo steunen de steden Aalst, Ninove en Geraardsbergen het Kaaiproject. De provincie steunt het Kaaiproject en VELD. Het departement onderwijs steunt eveneens Kaai.


Anderen werken dan samen om eenmaal per jaar een motorrit te organiseren: ‘De Termurenrun’ gaat steeds in september door. Tientallen kinderen genieten met glinsterende ogen op blinkende motoren.

Kortom samen met jullie bekijken we alle creatieve ideeën en vormen van steun.

We danken alle vrienden van ter Muren!