Werken in ter Muren

Bezig zijn met kinderen met het oog op de toekomst…

Vzw ‘ter Muren’ is met 85 werknemers één van de grotere werkgevers in de jeugdzorg.
De begeleiders vormen de grootste groep. Ze werken in een volcontinu systeem om de begeleiding van de aan ons toevertrouwde kinderen en jongeren dag en nacht te verzekeren. Er werken ook nog een aantal logistieke medewerkers, administratieve krachten, stafmedewerkers, psychologen en pedagogen en directie.

Ter Muren probeert een gezonde en aangename werkplek te creëren waar ieder zich ten volle kan ontplooien. Onze personeelsleden engageren zich vaak voor meerdere jaren.

Heel wat werknemers starten dan ook met vervangingscontracten. Op deze manier leren mensen ter Muren kennen, en omgekeerd leren wij onze medewerkers kennen. Soms resulteert werken in tijdelijke contracten in een langer en definitief wederzijds engagement.

Werken in de jeugdzorg vraagt betrokkenheid en een bewuste keuze voor deze doelgroep. Het is niet altijd gemakkelijk. Werken in ter Muren vraagt gastvrijheid, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en een waarderend werken. Als werknemer onderschrijf je natuurlijk de missie, visie en de spelregels van de organisatie en de teams. Naast een gedreven teamspeler dient men echter ook over voldoende zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin te beschikken. Oprechtheid, openheid en flexibiliteit zijn dan ook noodzakelijk. Vanzelfsprekend is dit alles gericht op het begeleiden van kinderen, jongeren die in groep samen leven. Groepshantering en kunnen omgaan met crisissen of onverwachte situaties zijn basiscompetenties van onze medewerkers.

We vragen ook dat werknemers goed voor zichzelf zorgen. Wie je bent en hoe je je voelt, wordt immers ook door de kinderen en jongeren aangevoeld. Dat vraagt soms ook werken aan je zelf.

We verlonen volgens de barema’s van PC. 319.01. Bewezen anciënniteit wordt in overweging genomen.
Als werkgever zetten we ook steeds meer in op vorming, training en opleiding met het oog op het verder ontwikkelen van al de aanwezige talenten in functie van hun job, maar ook van hun psychosociaal welzijn.

Heb je interesse? Je kan steeds je cv en sollicitatiebrief posten. Bij een openstaande vacature zal dan in deze werfreserve gezocht worden naar mogelijke kandidaten. Indien jouw gegevens aansluiten bij het verwachte profiel van die specifieke functie nemen we contact met je op.

Onze openstaande vacatures worden altijd intern gepubliceerd en ook via volgende websites:

Succes!

Stages in ter Muren

Elk jaar lopen er heel was studenten stage in ter Muren. Ter Muren werkt samen met een aantal scholen. Indien je interesse hebt , volg je het best de procedure van je school. Voor meer informatie kan je bij de coördinatoren terecht.